×

Çünkü gerçek her zaman ya fecidir ya da sıkıcı. GOT

415