×

"Bir lider nereye gittiğini bilmeden liderlik edemez." -lost

94